Cellnex & Parcmotor

Circuit connectat

INFRAESTRUCTURA I TECNOLOGIA DEL CIRCUIT .

CELLNEX TELECOM ha equipat el circuit amb connectivitat de banda ampla i ha desplegat una xarxa sense fils, amb cobertura a tot el recinte, que permet la connectivitat entre vehicles. El traçat compta amb càmeres d’alta definició (HQ) per al seguiment de vehicles a pista i unitats integrades en els propis vehicles per a la transmissió de dades de telemetria, vídeo i veu. La xarxa de IoT (Internet of Things), basada en tecnologia LPWA Sigfox, està present en un circuit que compta amb capacitat de gestió i anàlisis de dades.

  • Connectivitat de banda amplia.
  • Xarxa sense fils a amb cobertura en tot el recinte que permet transmetre les imatges i la informació al llarg del circuit fins al centre de control per a poder ser visionades i analitzades
  • Càmeres d’alta definició per al seguiment de vehicles en pista
  • Unitats integrades en vehicles per a la transmissió de dades de telemetria, veu i vídeo
  • Xarxa d’Internet de les Coses (IoT) que permet saber en tot moment l’estat de la pista els paràmetres mediambientals
  • Nodes de comunicació ‘zero emissions
Cellnex, Parcmotor circuito conectado
Cellnex, Parcmotor circuito conectado
Cellnex, Parcmotor circuito conectado

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Totes les infraestructures desplegades per Cellnex Telecom a Circuit Parcmotor operen sota la premissa d’una gestió eficient i mediambiental responsable, ja que s’autoabasteixen mitjançant energia eòlica i/o solar.

Aquest és un factor imprescindible per a la pròpia companyia i per al futur del vehicle intel·ligent i elèctric, ja que el desplegament d’aquestes infraestructures en tot el territori requerirà energia per a poder transmetre i fer arribar les comunicacions a qualsevol punt. Els equips desplegats a les carreteres hauran de consumir el mínim possible, ja que una gran part d’aquestes vies no estan electrificades. .

Per a més informació visita la seva web www.cellnextelecom.com

Operador independent d'infraestructures de telecomunicacions sense fils de radiodifusió d'Europa. Visitar