Normativa

Circuito Parcmotor

Normativa General.

L’horari d’accés al pàdoc serà a partir de les 8 hores del mateix dia de l’activitat. Queda totalment prohibit pernoctar a les instal·lacions si no s’ha contractat servei de seguretat nocturna. Està prohibit fumar als boxes i al pit-lane i accedir amb animals a la zona pàdoc.
Ús obligatori del casc o cinturó de seguretat dins de tot el recinte i la velocitat màxima al pàdoc és de 20 km/h.
Queda totalment prohibit realitzar exhibicions a pista i dins el recinte del circuit, com ara ‘drift’ amb cotxes o ‘cavallets’ en moto.
Prohibit córrer, escalfar o qualsevol exhibició dins la zona pàdoc i als accessos o vials del circuit.
És responsabilitat dels equips la obligació de retirar de les instal·lacions els neumàtics utilitzats un cop hagi acabat l’activitat, així com dipositar oli al lloc designat per a tal efecte.
El circuit, NO es fa responsable dels accidents que pateixin els usuaris ni el dany que puguin patir els vehicles dins de les instal·lacions.
El personal del circuit, tindrà el dret a no permetre l’accés a pista o a expulsar a algú del recinte per incompliment de les normes exposades aquí, per consum de begudes alcohòliques, qualsevol substància estupefaent o per conductes que representin el perill als demés o per un mal ús de les identificacions (polseres o adhesius).

Normativa Pista.

S’ha de respectar en tot moment el sentit de gir habitual al Circuit (en el sentit de les agulles del rellotge).
No està permès accedir a la pista a menors de 16 anys que no disposin de llicència federativa.
Qualsevol usuari de la pista ha de tenir coneixements mínims del codi de banderes.
Bandera verda – Via lliure
Bandera groga – Màxima precaució, alentir la velocitat i estar preparats per a aturar-se. Prohibit avançar. Bandera vermella – Màxima precaució, alentir la velocitat.
Els vehicles que participin en les activitats han d’estar cuidats, sense fugues de fluids o peces que es poden despendre del vehicle. Neumàtics en bon estat i amb la pressió correcta.
Tots els sistemes de seguretat han de funcionar correctament.
En tot moment s’ha de respectar les indicacions del personal de Circuit Parcmotor.
Parcmotor pot excloure de l’activitat als participants que estiguin sota l’efecte de l’alcohol o drogues, així com els que no disposin de les condicions físiques o mentals per a participar a l’activitat.

Normativa Moto.

Ús obligatori de casc, botes, guants i mono de pell o pantaló i jaqueta de cordura, sempre i quan es puguin unir les dues peces.
Normativa acústica del circuit per a motos: màxim 102dB a 6.000rpm. En el cas de no complir aquests requisits, Circuit Parcmotor pot decidir no permetre l’accés a la pista al vehicle o a la persona.
En el cas de no disposar de la llicència federativa o credencials d’entrenaments de la FCM, o llicència de la FARAM, FMCV o FMCL, serà obligatòria la contractació de l’assegurança abans d’accedir a la pista. .

Normativa Cotxes.

Ús obligatori del casc i cinturó de seguretat dins de la pista.
Tots els vehicles que entrin a la pista hauran de portar les finestres tancades.
Normativa acústica del Circuit per a cotxes: màxim 95dB a 3.000rpm.
És obligatòria la contractació de l’assegurança abans d’accedir a la pista.
En el cas de no complir aquests requisits, Circuit Parcmotor pot decidir no permetre l’accés a la pista al vehicle o a la persona.

Informació Important.

L’ACTIVITAT AL CIRCUIT ESTÀ CONSIDERADA D’ALT RSIC. LA ORGANITZACIÓ NO ES FA RESPONSABLE DELS DANYS FÍSCICS O MATERIALS. EL CIRCUIT ES RESERVA EL DRET D’ADMISSIÓ.